Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info#aktiesamlaren.se

HEM   HOMEKungabrev och äldre handlingar / Older documents

 


Kristina 1632-1654

 
Utbetalnings order till Jacob Birgerson på 80 Rdr Specie.
Egenh. namnteckning, Kungliga slottet Stockholm 17 mars 1646.
ett blad med sigill, förstärkt, 24,4 x 37,5 cm.

14 000:-


 

     

Brev från landshövdingen Jöran Gyllenstierna ang. betalning av en hans avlidne broders skuld.
 Egenh. namnteckning, Kungliga slottet Stockholm 1645.
 4 sidor, med sigill, 20 x 32 cm.

20 000:-

 

   


Karl X Gustav 1654-1660

 
Brev till Licent inspektören i Helsingör att till greve Köningsmark utbetala 1.000 Riksdaler (K hade stora fodringar på kronan). Egenh undertecknat Göteborg 15 jan 1660, han dog sedan 13 feb. 4 sidor, med sigill, 22 x 34 cm.

20 000:-

     
Skrivelse ang. överste Per Hammarskjölds värvade regemente. Egenh undertecknat Stockholm 29 mars 1655, 4 sidig med text på en sida, med sigill, 20,5 x 31 cm.

såld/sold

 

     


Karl XI 1660-1697

Till direktör Alfwercrona ang. General tull kontoret.
Egenhändigt undertecknat, Stockholms Slott den 8 december 1696, ett blad, 20 x 31 cm.

5 000:-  såld/sold

      

Utnämning av Greve Johan Ulfsberg till löjtnant.
 Egenhändigt undertecknat, Stockholms Slott den 14 augusti 1693.
 4 sidig med sigill, 20 x 32 cm, Förstärkt i kanten, fläckar av sigillet.
 
5 000:-  såld/sold


 


Ulrika Eleonora 1719-1720

Resolution om transport av rang f. advokatfiskalen i Åbo hovrätt George Lamberg.
Egenhändigt undertecknat Stockholms den 22 april 1719.
Ett blad, 20,5 x 31 cm, Sigillet skadad.

5 000:-

  


Fredrik I 1720-1751

Utnämning av Johan Lööf Örnschöld att vara Corporar vid Liv Drabanterna. Egenhändigt undertecknat Stockholms Slott
den 19 december 1720.
4 sidor, 20 x 30 cm, fläckar från sigillet. Förstärkt i kanten.

4 000:-


Adolf Fredrik 1751-1771

 


Gustav III 1771-1792

 


Gustaf IV Adolf 1792-1809

Utslag på fältskärsgesellen Carl Magnus Hermans besvär öv. Erhållen dom.
Handskrivet 3 sidor med sigill.
Under konungens frånvaran egenhändigt undertecknat av regeringen
Carl A. Wachtmeister, Axel von Fresen, S af Ugglas, H. Cedersröm, F. von Ehrenhiem, A. Zibet, E. v. Vegesack o S. Rajalin. 
Den 22 nov 1803, 4 sidor, 20 x 31 cm.
 
4 000:-

      


Karl XIII 1818

Fullmakt för Greve Rudenschöld att vara Fänrik vid regemente 
Egenhändigt undertecknad Stockholm Slott  27 maj 1815
4 sidor, med sigill, 20 x 31 cm

Carta sigillata
10 Rdr.
          
såld/sold

Till Översten Grefve Leijonstedt.
Egenhändigt undertecknad Örebro Slott 10 juni 1809.
4 sidor, med sigill, 19,5 x 31 cm.
    
såld/sold

 


Karl XIV Johan 1818-1844

     
Greve Karl Rudensköld utnämnd till andra adjutant vid Andra Majornas Compagnie av västgöte regemente....
Egenhändigt undertecknat Stockholms Slott
den 19 december 1818.
4 sidor med sigill, 22 x 35 cm, svart kantad.
 

Carta sigillata på 9 Rdr
2 000:-

 
  
 
Greve Karl Rudenstjöld utnämd till kapten
i generalstaben.....
Egenh undert Stockholms Slott den 19 april 1825.
4 sidor med sigill, 22 x 34,5 cm, riss.

Carta sigillata på 24 Rdr. 
1 500:-
 
  
     
Greve Clas Crister Horn att vara kammar herre ....
Egenh undert Stockholms Slott den 1 december 1831,
4 sidor, med sigill, 20,5 x 32,5 cm, fläckig.

såld/sold


 

 
 
Greve Karl Rudensköld beviljat avsked från
general staben....
Egenh undertecknad Stockholms Slott
den 29 april 1830,
4 sidor med sigill, 22 x 36 cm.

Carta sigillata på 6 Rdr 19 skilling.
2 000:-
 
Fredrik Philip Hjert afsked uti Rikets krigstjenst.....
Egenh undertecknad Stockholms Slott
den 30 mars 1841.
4 sidor med sigill, 22 x 35,5 cm.

Carta sigillata på 4 Rdr 8 skilling.
såld/sold
 


Oskar I 1844-1859

 

Öppet Brev För Provinsial läkaren i Nora Doktor Nils Dalin......
Egenhändigt undertecknad Stockholm Slott den 26 februari 1846,
4 sidor med sigill, 22 x 35 cm.

Carta sigillata på 4 Rdr 12 skilling.
1 500:-

 

 
 
Kaptens utnämning för Friherre Gustaf Robert Brauner.....
Egenh. undert. Stockholms Slott den 21 september 1855.
4 sidor, 21,5 x 34,5 cm.

Carta sigillata 13 Rdr 38 Skillning.
såld/sold

       


Karl XV 1859-1872

 
Kaptens utnämnande för Georg Mauritz Berg......
Prins Carl undertecknad Stockholms Slott den 29 september 1857, under Konungens sjukdom, 4 sidor 21,5 x 34,5 cm.
 
800:-  såld/sold


 

 
     
Fullmakt för Löjtnant Folke Trägårdh att vara Major i Wendel artilleri regemente
Prins Carl undertecknad Stockholms Slott den 22 juni 1859.
4 sidor med sigill, 22 x 35 cm.

Carta sigellata 27 Rdr rmt 55 öre.
2 000:- 

 

      
     
Riddarbrev av Vasa Orden för Bruksägare Fredrik Sundin..
Egenhändigt undertecknat Stockholm slott den 3 maj 1863.
4 sidor med sigill, 22,5 x 35 cm.

Carta sigillata 12 Rdr.
1 500:-

 

  
 
Fullmakt för Folke Trägårdh att vara Överste löjtnant i artilleri….
Egenh. undertecknat Stockholm slott
den 10 november 1863.
4 sidor med sigill, 22 x 35 cm.

Carta sigillata 61 Rdr.
2 000:-
 

 
 

Öppet brev på avsked för andre Kapten vid Jönköpings regemente, majoren Fredrik Magnus Berencreutz.....
Egenh. undertecknat Stockholm slott den 12 december 1865.
Ett blad med sigill, 21,5 x 35 cm.
 

såld/sold

 
Major Erik Thorbjörn Morén utnämnd till ledarmot av kungl. Majest Krigs Hovrätt.
Egenh undertecknat Stockholm slott den 21 nov 1868.4 sidor med sigill, 21,5 x 35,5 cm.

Carta sigillata 9 Rdr 40 öre.
 

 

 
     
Fullmakt för friherre Bror Salomon von Otter att vara Kapten i Wendels artilleri regementet
Egenhändig undertecknat Stockholm slott den 12 januari 1869,
4 sidor, med sigill, 21,5x35 cm

Carta sigIlata 51 Rdr 60 öre
1 200:-
 

 


Oscar II 1872-1907

 
Kaptens utnämning till Friherre Bror Salmon von Otter...
Egenh. undertecknat Stockholms Slott den 20 feb 1874,
4 sidor med sigill, 22 x 25 cm.

Carta sigillata 62 Rmt 35 öre.
2 200:-
 

   
   
Utnämning av skogsinspektören Anders Wihelm Theodor Hahr....
Egenh undertecknat Stockholms Slott den 11 december 1886,
4 sidor med sigill, 22 x 36,5 cm.

Stämpel avgift 6 kronor.
800:-
  
   
Fullmakt för Nils Herman Sabelfelt att vara reservlöjtnant i flottan......
Egenh. undertecknat
av Kronprinsen Gustav under konungens frånvarande Stockholms Slott den 19 oktober 1900.
4 sidor, med sigill,
22 x 36,5.

Stämpel avgift 18 kronor.
600:-