Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden
info@aktiesamlaren.se

HEM   HOME


Svenska Sedlar - Swedish banknotes
 

Kredtivsedel 1661-1666, Palmstruch 

   
10 Daler Silver mynt, 1666, SS. 4, lagad, nr 1807
Ahlström nr 32. okt 1985 nr.1338
1+ 90 000:-
 

Konstributionsverket och Upphandlingsdeputationen 1712-1718

   

Myntsedlar 1716-17

   
10 Daler SM, 1717, SS.3 1+ 4 500:-

      
        
                5 Daler 1717
 

   
5 Daler SM, 1717, SS.6 01 2 500:-
5 Daler SM, 1717, SS.8, blankett 01 1 000:-
 

Rikes Ständers Växel Banco

   

Trasportsedlar på fast valör -
Kopparmynt 1745-76

   


          
                                                   

   
6 Daler Kopparmynt, 1758, SS.14, Nr.52457,  lagad 1/1+ 9 000:-
6 Daler Kopparmynt, 1760, SS.16, nr 6616, XR 1+ 25 000:-

         
     
                                                                   

9 Daler Kopparmynt, 1758, SS.49, nr.85714, lagad 1/1+ 15 000:-
9 Daler Kopparmynt, 175?, SS., nr.4390, lagad 1? 5 000:-

     
6 Daler 1762                                       6 Daler 1773
 

6 Daler Kopparmynt, 1762, SS.56, nr 62710, svagt fläckig 1+ 5 000:-
6 Daler Kopparmynt, 1773, SS.32, nr 59076 1+/01 8 000:-

   
9 Daler Kopparmynt, 1770, SS.64, nr.45394, lagad 1/1+ 5 000:-
9 Daler Kopparmynt, 1772, SS.66, fläckar 1/1+ 4 000:-
 
12 Daler Kopparmynt, 1762, SS.83, nr.2786, lagad 1/1+ 5 000:-
12 Daler Kopparmynt, 1764, SS.85, nr.46874, text 1/1+ 6 000:-
     

Trasportsedlar på fast valör -
2 - 3 Riksdaler Specie 1777-1812

   


   
3 Riksdaler Specie, 1807, SS.168, nr.47079, 4 sidor 01 35 000:-
3 Riksdaler Specie, 1809, SS.170, nr.215705, fläckig, inlöst, text 1+ 5 000:-
 

Vita banksedlar

Kopparskillingar 1803-1804

     
10 Skilling uti koppar 1803, SS.1, nr 56952 1+  3 000:-
10 Skilling uti koppar 1804, SS.2, nr 30001 1+  3 000:-
     

     
10 Skilling 1803                                          14 Skilling 1804
 

   
14 Skilling uti koppar 1804, SS.4, nr 59298 01 4 500:-
14 Skilling uti koppar 1804, SS.4, nr 55384 1/1+  1 500:-
     

Skilling speciesedlar 1802-18368 skilling Specie 1834
 

   
8 Skilling Specie 1803, SS.6, nr 40111, lite fläckig 1+ 3 500:-
8 Skilling Specie 1814, SS.17, nr 83513 1+ 3 500:-
8 Skilling Specie 1820, SS.17, nr 38571 1/1+ 1 500:-
8 Skilling Specie 1822, SS.17, nr 47006 1+ 3 000:-
8 Skilling Specie 1824, SS.27, nr 29059, fläckar 1? 1 500:-
8 Skilling Specie 1833, SS.36, nr 27146 1 1 500:-
8 Skilling Specie 1834, SS.37, nr 92615 01 4 500:-
     
12 Skilling Specie 1806, SS.42, nr 7294 1+/01 3 000:-
12 Skilling Specie 1814, SS.50, nr 3654, fläckig 1 1 500:-
12 Skilling Specie 1822, SS.58, nr 68896 1+/01 2 500:-
12 Skilling Specie 1830, SS.66, nr 40039 1+ 2 500:-


   
16 Skilling Specie 1802 SS.71, nr 34223 1+/01 4 000:-
16 Skilling Specie 1808 SS.77, nr 76594, fläckig 1+ 3 000:-
16 Skilling Specie 1821, SS.90, nr 73846 1+ 3 500:-
16 Skilling Specie 1828, SS.97, nr 39131 1/1+ 2 500:-


   
16 Skilling Specie 1833, SS.102, nr 55168 1+ 3 000:-
16 Skilling Specie 1834, SS.103, nr 76212 1 2 500:-


   
2 Riksdaler Specie 1823, SS.115, nr 26075 1+/01 20 000:-
     

 
   
Stockholms Stads Sparbank, Insättnings Sedel, 200 Riksdaler Rdr Bco 1827 01 250:-


 
   
Stockholms Stads Sparbank, Insättnings Sedel, 200 Riksdaler Rdr Bco 1828 01 250:-

Skilling bancosedlar 1834-1849


   
8 Skilling Banco 1838, SS.6, nr 56943 1+/01 4 000:-
8 Skilling Banco 1846, SS.14, nr 20577 1+/01 3 500:-
8 Skilling Banco 1848, SS.16, nr 25430, lagad 1+ 2 500:-
8 Skilling Banco 1849, SS.17, nr 25319 1/1+ 2 500:-12 Skilling Banco 1847
 

   
12 Skilling Banco 1837, SS.22, nr 99164 1 1 500:-
12 Skilling Banco 1844, SS.29, nr 31126 1 1500:-
12 Skilling Banco 1846, SS.31, nr 58374 01 5 000:-
12 Skilling Banco 1847, SS.32, nr 78296 1+/01 4 000:-
     

Riksgäldskontorets Räntepollett

   

   
2 Riksdaler 1789, nr 1158, lagad, fläck, okänt årtal 1+ 10 000:-
     

Riksens Ständers Riksgälds Contor
Riksgäldsedlar 1791-1834

   12 Skilling 1804
 

   
12 Skillingar, 1795, SS.7, nr 41526, fläck 1 2 500:-
12 Skillingar, 1804, SS.16, nr 71400 1/1+ 6 000:-


   
16 Skillingar, 1791, SS.19, nr 5940, lagad 1 6 000:-
16 Skillingar, 1796, SS.35, nr 25653 01 15 000:-
16 Skillingar, 1815, SS.141 nr 48943, fett fläck 01 8 000:-


   
16 Skillingar, 1826, SS.52, nr 23039 1+  6 000:-
16 Skillingar, 1834, SS.60, nr 9482 01  10 000:-


   
24 Skillingar, 1803, SS.74, nr 52559 1+/01 10 000:-

    

   
1 Riksdaler, 1829 SS.113, nr 946 01 10 000:-
1 Riksdaler, 1830, SS.114, nr 17392 01 9 000:-
2 Riksdaler, 1798, SS.128, nr 49487 (01) 12 000:-
2 Riksdaler, 1799, SS.129, nr 10174 1+/01 10 000:-
2 Riksdaler, 1813, SS.138, nr 22366 01 25 000:- 

   
2 Riksdaler, 1830 SS.154, nr, lagad 1/1+ 4 200:-
2 Riksdaler, 1831 SS.155, nr 8602, lagad, fläckig 1 3 900:-
     

Sveriges Rikes Ständers Bank / Färgat papper

   

Banco-Sedlar 1835-1858

   
     
32 Skilling Banco, 1849, SS.6, nr 6957 1+ 3 000:-
32 Skilling Banco, 1857, SS.12, nr 41003 1/1+ 3  000:-

   
32 Skilling Banco, 1858, SS.13, nr 64650 01  6 000:-

 

10 Riksdaler Banco, 1852, SS.35 nr 81341 1+/01 30 000:-
10 Riksdaler Banco, 1855, SS.37 nr 23398 1/1+ 20 000:-
 

Riksmynt - Sedlar 1858-1873

   
 

 
 

 

5 Riksdaler Riksmynt, 1858, SS.20, provtryck 01 8 000:-
5 Riksdaler Riksmynt, 1858, SS.20, 1+/01 10 000:-

Färgprover

    

   
10 Riksdaler Riksmynt, 1859, SS.59, nr.041201, Litt G röd ram, blankett 01 15 000:-
10 Riksdaler Riksmynt, 1859, SS.59, nr.040201, Litt G grön ram, blankett 01 8 000:-
 

Sveriges Riksbank

 
1 Riksdaler Riksmynt, 1870, SS.14 1+/01 2 000:-
 

1 Kronor sedlar 1874-1921 (kotian)

1 Krona, 1874, SS.1 01/0 2 500:-
1 Krona, 1874, SS.1 1/1+ 700:- 

   
1 Krona, 1875, SS.2 01/0 1 500:-
1 Krona, 1875, SS.2 1+/01 900:-
1 Krona, 1875, SS.2 1+ 500:-
1 Krona, 1875, SS.2 1/1+ 300:-
1 Krona, 1914, SS.3 01/0 300:-
1 Krona, 1914, SS.3 01 200:-
1 Krona, 1914, SS.3 1+/01 150:-
1 Krona, 1915, SS.4 01/0 500:-
1 Krona, 1915, SS.4 01 350:-
1 Krona, 1915, SS.4 1+/01 200:-
1 Krona, 1916, SS.4 01/0 500:-
1 Krona, 1916, SS.4 01 400:-
1 Krona, 1917, SS.6 01/0 500:-
1 Krona, 1917, SS.6 01 300:- 

   
1 Krona, 1918, SS.7 01/0 500:-
1 Krona, 1918, SS.7 01 350:-
1 Krona, 1918, SS.7 1+/01 200:-
1 Krona, 1919, SS.8 01/0 500:-
1 Krona, 1919, SS.8 01 400:-
1 Krona, 1919, SS.8 1+/01 300:-
1 Krona, 1920, SS.9 01/0 300:-
1 Krona, 1920, SS.9 01 200:-
1 Krona, 1920, SS.9 1+/01 150:-
1 Krona, 1921, SS.10 01 300:-
1 Krona, 1914-1921 1?  st.50:-
 

Lilla Riksvapen - 5 kronor 1879-1890

5 Krona, 1882, SS.22 1/1+ 2 400:-
5 Krona, 1888, SS. 1/1+ 1 500:-

 

5 Krona, 1890, SS.31 01 3 000:-
 

Sittande Svea - 5 kronor 1890-1952


        
 
   
5 kronor, 1911, SS.53 1+ 2 000:-
5 kronor, 1914, SS.56 1 650:-
5 kronor, 1916, SS.58 1/1+ 800:-
5 kronor, 1917, SS.59 1/1+ 750:-
5 kronor, 1917, SS.59 1 450:-
5 kronor, 1918, SS.60 01/0 2 500:-
5 kronor, 1922, SS.64 1/1+ 600:-
5 kronor, 1923, SS.65 01 900:-
5 kronor, 1927, SS.69, 1 300:-
5 kronor, 1928, SS.70 01/0 2 200:-
5 kronor, 1928, SS.70 1+/01 600:-
5 kronor, 1930, SS.72 1+ 400:-
5 kronor, 1930, SS.72 1+/01 600:-
5 kronor, 1931, SS.73 01 700:-
5 kronor, 1932, SS.74 01 700:-
5 kronor, 1933, SS.75 01/0 1 800:-
5 kronor, 1934, SS.76 01/0 1 500:-
5 kronor, 1936, SS.78 01/0 800:-
5 kronor, 1936, SS.78 01 500:-
5 kronor, 1936, SS.78 1+/01 300:-
5 kronor, 1936, SS.78 1+ 150:-
5 kronor, 1937, SS.79 1 100:-
5 kronor, 1938, SS.80 01 500:-
5 kronor, 1938, SS.80 1+ 200:-
5 kronor, 1939, SS.81 1+ 250:-
5 kronor, 1940, SS.82 01/0 250:-
5 kronor, 1940, SS.82 1+/01 150:-
5 kronor, 1941, SS.83 01/0 250:-
5 kronor, 1941, SS.83 01 150:-
5 kronor, 1942, SS.84 01/0 250:-
5 kronor, 1942, SS.84 01 150:-
5 kronor, 1943, SS.85 01/0 250:-
5 kronor, 1943, SS.85 01 150:-
5 kronor, 1944, SS.86 01 150:-
5 kronor, 1945, SS.87 01 150:-
5 kronor, 1946, SS.88 1+/01 100:-
5 kronor, 1947, SS.89 01 120:-
5 kronor, 1948, SS.90 01/0 150:-
5 kronor, 1948, SS.90 01 100:-
5 kronor, 1949, SS.91 01/0 150:-
5 kronor, 1949, SS.91 01 100:-
5 kronor, 1950, SS.92 01/0 100:-
5 kronor, 1950, SS.92 01 70:-
5 kronor, 1951, SS.93 01/0 100:-
5 kronor, 1952, SS.94 01/0 70:-
 

5 kronor Jubileum Gustav V 90 år 

   
5 kronor, 1948, SS.95, (Gustav V 90 år Jubileum) plastförp. 0 500:-
5 kronor, 1948, SS.95, (Gustav V 90 år Jubileum) 0 300:-
5 kronor, 1948, SS.95,  (Gustav V 90 år Jubileum) 01/0 250:-
 

Gustav VI Adolf - 5 kronor 1954-1963 

   
5 kronor, 1954, SS.96 01/0 50:-
5 kronor, 1955, SS.97 01/0 50:-
5 kronor, 1956, SS.98 0 60:-
5 kronor, 1956, SS.98 01/0 50:-
5 kronor, 1959, SS.100 0 60:-
5 kronor, 1959, SS.100 01/0 50:-
5 kronor, 1960, SS.102 0 60:-
5 kronor, 1960, SS.102 01/0 50:-
5 kronor, 1961, SS.104 0 60:-
5 kronor, 1961, SS.104 01/0 50:-
5 kronor, 1962, SS.106 01/0 50:-
5 kronor, 1963, SS.108 01/0 50:-
5 kronor, 1963, SS.109 stjärna 01/0 200:-
     

Gustav Vasa - 5 kronor 1965-1981

 
5 kronor, 1965, SS.1 0 40:-
5 kronor, 1965, SS.1 01/0 30:-
5 kronor, 1965, SS.2 stjärna 01/0 600:-
5 kronor, 1966, SS.3 0 40:-
5 kronor, 1966, SS.3 01/0 30:-
5 kronor, 1966, SS.4, stjärna 01/0 600:-
5 kronor, 1967, SS.5 0 40:-
5 kronor, 1967, SS.5 01/0 30:-
5 kronor, 1968, SS.7 01/0 30:-
5 kronor, 1969, SS.8 0 40:-
5 kronor, 1969, SS.8 01/0 30:-
5 kronor, 1970, SS.9 0 40:-
5 kronor, 1970, SS.9, olika färger år o siffror 01 30:-
5 kronor, 1972, SS.10 0 30:-
5 kronor, 1972, SS.10 01/0 25:-
5 kronor, 1973, SS.12 0 30:-
5 kronor, 1973, SS.12 01/0 25:-
5 kronor, 1974, SS.13 0 30:-
5 kronor, 1974, SS.13 01/0 25:-
5 kronor, 1976, SS.15 0 30:-
5 kronor, 1976, SS.15 01/0 25:-
5 kronor, 1977, SS.16 0 30:-
5 kronor, 1977, SS.16 01/0 25:-
5 kronor, 1978, SS.17 0 30:-
5 kronor, 1978, SS.17 01/0 25:-
5 kronor, 1979, SS.18 0 30:-
5 kronor, 1979, SS.18 01/0 25:-
5 kronor, 1981, SS.13 0 30:-
5 kronor, 1981, SS.13 01/0 25:-
 

Sittande Svea - 10 kronor 1892-1940

 

 

10 kronor, 1904, SS.140 1+ 2 800:-
10 kronor, 1905, SS.141 1/1+ 2 000:-
10 kronor, 1906, SS.142 1+ 2 000:-
10 kronor, 1906, SS.142 1/1+ 1 500:-
10 kronor, 1907, SS.143 1/1+ 1 500:-
10 kronor, 1908, SS.144, skrift 1+ 1 500:-
10 kronor, 1912, SS.148 1/1+ 1 500:-
10 kronor, 1913, SS.149 1+ 1 500:-
10 kronor, 1914, SS.150 1 900:- 

   
10 kronor, 1915, SS.151 1+ 1 500:-
10 kronor, 1915, SS.151 01 2 000:-
10 kronor, 1916, SS.152 1+ 1 500:-
10 kronor, 1917 SS.153 1+ 1 500:-
10 kronor, 1918, SS.154 01 2 000:-
10 kronor, 1919, SS.155 1 500:-
10 kronor, 1920, SS.156 01 2 000:-
10 kronor, 1921, SS.157 01 2 000:-
10 kronor, 1922, SS.158 01 2 000:-
10 kronor, 1922, SS.158 1+/01 1 500:-
10 kronor, 1923, SS.159 01 2 000:-
10 kronor, 1923, SS.159 1 500:-
10 kronor, 1924, SS.160 1+ 700:-
10 kronor, 1925, SS.161 1+/01 700:-
10 kronor, 1925, SS.161 1+ 500:-
10 kronor, 1926, SS.162 1/1+ 400:-
10 kronor, 1927, SS.163 1+ 500:-
10 kronor, 1927, SS.163 1/1+ 400:-
10 kronor, 1928, SS.164 1+ 500:-
10 kronor, 1929, SS.165 01/0 1 500:-
10 kronor, 1929, SS.165 1+ 500:-
10 kronor, 1930, SS.166 01 900:-
10 kronor, 1930, SS.166 1+/01 400:-
10 kronor, 1931, SS.167 01 600:-
10 kronor, 1931, SS.167 1+/01 400:-
10 kronor, 1932, SS.168 1+/01 500:-
10 kronor, 1933, SS.169 1+/01 500:-
10 kronor, 1933, SS.169 1+ 400:-
10 kronor, 1934, SS.170 1+/01 300:-
10 kronor, 1935, SS.171 01 400:-
10 kronor, 1936, SS.172 01 400:-
10 kronor, 1936, SS.172 1+ 250:-
10 kronor, 1937, SS.173 01/0 200:-
10 kronor, 1937, SS.173 01/0 200:-
10 kronor, 1937, SS.173 01 150:-
10 kronor, 1938, SS.174 01/0 200:-
10 kronor, 1939, SS.175 01/0 200:-
10 kronor, 1939, SS.175 01 150:-
10 kronor, 1940, SS.176 01/0 150:-
     

Gustav Vasa (vit medaljong) - 10 kronor  1940-1962

  

   
10 kronor, 1943, SS.180 01/0 180:-
10 kronor, 1943, SS.180 01 100:-
10 kronor, 1944, SS.181 01/0 100:-
10 kronor, 1944, SS.181 01 80:-
10 kronor, 1945, SS.182 01/0 100:-
10 kronor, 1945, SS.182 01 80:-
10 kronor, 1946, SS.183 01 300:-
10 kronor, 1947, SS.184 01 80:-
10 kronor, 1948, SS.185 01/0 80:-
10 kronor, 1948, SS.185 01 50:-
10 kronor, 1949, SS.186 01/0 80:-
10 kronor, 1949, SS.186 01 50:-
10 kronor, 1950, SS.187 01/0 80:-
10 kronor, 1950, SS.187 01 50:-
10 kronor, 1951, SS.188 01/0 80:-
10 kronor, 1951, SS.188 01 50:-
10 kronor, 1952, SS.189 01/0 80:-
10 kronor, 1953, SS.190 0 100:-
10 kronor, 1953, SS.190 01/0 50:-
10 kronor, 1954, SS.191 0 100:-
10 kronor, 1954, SS.191 01/0 50:-
10 kronor, 1955, SS.192 0 100:-
10 kronor, 1955, SS.192 01/0 50:-
10 kronor, 1956, SS.193 0 100:-
10 kronor, 1956, SS.193 01/0 50:-
10 kronor, 1957, SS.195 0 100:-
10 kronor, 1957, SS.195 01/0 50:-
10 kronor, 1958, SS.197 0 100:-
10 kronor, 1958, SS.197 0 100:-
10 kronor, 1959, SS.190 0 100:-
10 kronor, 1959, SS.199 01/0 50:-
10 kronor, 1960, SS.201 0 100:-
10 kronor, 1960, SS.201 01/0 50:-
10 kronor, 1962, SS.203 0 100:-
10 kronor, 1962, SS.203 01/0 50:-
     

Porträtt Gustav VI Adolf

 

10 Kronor 1963-1983

 
10 kronor, 1963, SS.2 stjärna 01/0 200:-
10 kronor, 1966, SS.3 0 80:-
10 kronor, 1966, SS.4 stjärna 01/0 200:-
10 kronor, 1968, SS.5 01/0 50:-
10 kronor, 1968, SS.6, stjärna 01/0 200:-
         
            

 
   
10 kronor, 1971, SS.7 01/0 50:-
10 kronor, 1971, SS.8 stjärna 01/0 150:-
10 kronor, 1972, SS.10, stjärna 01/0 150:-
10 kronor, 1975, SS.11 01/0 50:-
10 kronor, 1975, SS.12, stjärna 01/0 200:-
10 kronor, 1976, SS.13 01/0 50:-
10 kronor, 1976, SS.14, stjärna 01/0 200:-
10 kronor, 1977, SS.15 01/0 50:-
10 kronor, 1979, SS.6 0 50:-
10 kronor, 1979, SS.17 stjärna 0 200:-
10 kronor, 1980, SS.18 0 50:-
10 kronor, 1980, SS.19, stjärna 0 200:-
10 kronor, 1981, SS.20 0 50:-
10 kronor, 1983, SS. 0 50:-
10 kronor, 1983, SS.23 stjärna 0 200:-
10 kronor, 1984 0 50:-
10 kronor, 1985 0 50:-
10 kronor, 1987 0 50:-
10 kronor, 1988 0 50:-
10 kronor, 1989 0 50:-
10 kronor, 1990 0 50:-
 

Sittande Svea - 50 kronor 1896-1962


         
 
   
50 kronor, 1917, SS.247   riss 1/1+ 15 000:-
50 kronor, 1939, SS.269   1+ 1 800:-

         
 
   
50 kronor, 1941, SS.271 1+ 1 400:-
50 kronor, 1941, SS.271 1/1+ 900:-
50 kronor, 1943, SS.272 1/1+ 900:-
50 kronor, 1944, SS.273 1+/01 1 500:-
50 kronor, 1944, SS.273 1/1+ 900:-
50 kronor, 1946, SS.274 1+/01 900:-
50 kronor, 1947, SS.275 1+/01 900:-
50 kronor, 1948, SS.276 1+/01 900:-
50 kronor, 1950, SS.278 1+ 800:-
50 kronor, 1950, SS.278 1/1+ 500:-
50 kronor, 1953, SS.279 01/0 1 300:-
50 kronor, 1953, SS.279 1+ 600:-
50 kronor, 1953 SS.279 1/1+ 300:-
50 kronor, 1955 SS.280 1+ 600:-
50 kronor, 1955 SS.280 1/1+ 300:-
50 kronor, 1956 SS.281 01/0 900:-
50 kronor, 1956 SS.281 1+/01 500:-
50 kronor, 1956 SS.281 1+ 300:-
50 kronor, 1956 SS.281 1/1+ 200:-
50 kronor, 1958 SS.286 1+/01 400:-
50 kronor, 1958 SS.286 1+ 300:-
50 kronor, 1958 SS.286 1/1+ 250:-
50 kronor, 1959 SS.287 01 600:-
50 kronor, 1959 SS.287 1+/01 300:-
50 kronor, 1959 SS.287 1+ 200:-
50 kronor, 1960 SS.289 1+/01 500:-
50 kronor, 1961 SS.2 1/1+ 200:-
50 kronor, 1962 SS.289 01 800:-
50 kronor, 1962 SS.289 1+/01 500:-

 Porträtt Gustav III

50 kronor, 1965, SS.1 01/0 400:-
50 kronor, 1965, SS.2 Stjärna 01/0 600:-
50 kronor, 1967, SS.3 01/0 300:-
50 kronor, 1967, SS.4, Stjärna 01/0 600:-
50 kronor, 1970, SS.5, 01/0 300:-
50 kronor, 1970, SS.6, Stjärna 01/0 600:-
50 kronor, 1974, SS.7  01/0 300:-
50 kronor, 1974, SS.8,  Stjärna 01/0 600:-
50 kronor, 1976, SS.8,  01/0 400:-
50 kronor, 1976, SS.8,  Stjärna 01/0 600:-
50 kronor, 1978, SS.8,  01/0 400:-
50 kronor, 1979, SS.12 01/0 200:-
50 kronor, 1979, SS.13, Stjärna 01/0 600:-
50 kronor, 1981, SS.14 01/0 200:-
50 kronor, 1981, SS.15  Stjärna 01/0 500:-
50 kronor, 1982 01/0 200:-
50 kronor, 1984 0 200:-
50 kronor, 1986  0 200:-
50 kronor, 1989    0 200:-
50 kronor, 1990 0 200:-
 

Sittande Svea - 100 kronor 1892-1940

 

100 kronor, 1934, SS.357 1/1+ 1 200:-
100 kronor, 1937, SS.360 1+ 1 500:-
100 kronor, 1939, SS.362 1+ 1 500:-
100 kronor, 1940, SS.363   1/1+ 700:-
100 kronor, 1942, SS.365    1/1+ 700:-
100 kronor, 1943, SS.366 1/1+ 700:-
100 kronor, 1947, SS.369 1+ 700:-
100 kronor, 1948, SS.370 1/1+ 400:-
100 kronor, 1950, SS.372 1+ 500:-
100 kronor, 1950, SS.372 1/1+ 300:-
100 kronor, 1951, SS.373 01 850:-
100 kronor, 1952, SS.374 01 900:-
100 kronor, 1952, SS.374 1+/01 600:-
100 kronor, 1953, SS.375 01 900:-
100 kronor, 1953, SS.375 1/1+ 300:-
100 kronor, 1954, SS.376 1+/01 600:-
100 kronor, 1954, SS.376 1+ 400:-
100 kronor, 1955, SS.377 1+/01 500:-
100 kronor, 1956, SS.378  01 800:-

          
 
   
100 kronor, 1957, SS.380 01/0 1 000:-
100 kronor, 1957, SS.380 01 800:-
100 kronor, 1957, SS.380 1+/01 600:-
100 kronor, 1957, SS.380 1+ 500:-
100 kronor, 1958, SS.382 1+/01 850:-
100 kronor, 1958, SS.382 1+ 500:-
100 kronor, 1958, SS.382 1/1+ 400:-
100 kronor, 1959, SS.384 1+/01 600:-
100 kronor, 1959, SS.384 1+ 400:-
100 kronor, 1960, SS.387 01 1 200:-
100 kronor, 1960, SS.387 1+/01 800:-
100 kronor, 1960, SS.387 1+ 600:-
100 kronor, 1960, SS.387 1/1+ 400:-

 

   
100 kronor, 1961, SS.389 01 1 000:-
100 kronor, 1961, SS.389 1+/01 700:-
100 kronor, 1961, SS.389 1+ 500:-
100 kronor, 1962, SS.391 01 800:-
100 kronor, 1962, SS.391 1+/01 600:-
100 kronor, 1962, SS.391 1+ 400:-
100 kronor, 1963, SS.393 01/0 900:-
100 kronor, 1963, SS.393 01 700:-
100 kronor, 1963, SS.393 1+/01 500:-
100 kronor, 1963, SS.393 1+ 300:-
 
 Porträtt Gustav II Adolf - 100 krona 1965-1985
 
100 kronor, 1965, SS.1 01/0 700:-
100 kronor, 1965, SS.2  Stjärna 01/0 900:-
100 kronor, 1968, SS.4  Stjärna 0 1 000:-
100 kronor, 1970, SS.6  Stjärna 01/0 900:-
100 kronor, 1971, SS.7 01 500:-
100 kronor, 1971, SS.8,  Stjärna 01/0 700:-
100 kronor, 1972, SS.9 01/0 700:-
100 kronor, 1976, SS.3 01/0 700:-
100 kronor, 1976, SS.14,  Stjärna 0 700:-
100 kronor, 1978, SS.15 01/0 500:-
100 kronor, 1980, SS.17 01/0 500:-
100 kronor, 1980, SS.18,  Stjärna 01/0 500:-
100 kronor, 1983, 22  01/0 400:-
100 kronor, 1985,  01/0 400:-
 
 Sittande Svea - 1 000 krona 1894-1950
     
1 000 kronor, 1936, SS.429 1+/01  
 
 
 
1 000 kronor, 1950, SS.432 1+/01 5 000:-
 
 Stående Svea - 1 000 krona 1952-1973

 

1 000 kronor, 1952, SS.433, 1+ 4 500:-
1 000 kronor, 1962, SS.434 1+/01 4 500:-
1 000 kronor, 1965, SS.436 1+/01 4 500:-
1 000 kronor, 1971, SS.437 1+/01 4 500:-
1 000 kronor, 1973, SS.438 1+/01 3 500:-
 
 Carl XIV Johan - 1 000 krona 1976 

   
1 000 kronor, 1976, SS.1,  (0) 2 500:-
1 000 kronor, 1976, SS.1,  01/0 2 000:-
1 000 kronor, 1986, SS.  01/0 1 800:-
 
100 kronor, 2005 Tumba Bruk 250 år, i en folder 0 Såld/sold